ประชุมคณะทำงานการเผยแพร่ข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานการเผยแพร่ข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT โดยมีคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องและเผยแพร่ข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT เข้าสู่ระบบเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 26 มิถุนายน 2567)