สพม.สุโขทัย ได้รับประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้รับประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 ได้แก่ประเภทองค์กร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประเภทผู้บริหาร 1. นายชวลิต ทะยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 2. นางสาวปิยะมาศ แซ่โค้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตูมวิทยา 3. นายอนุชิต กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประเภทผู้ปฏิบัติงาน 1. นายยุทธนา กรรมสิทธิ์ ครูโรงเรียนเมืองเชลียง 2. นางสาวสุพิณ ตะกูลทิพย์ ครูโรงเรียนศรีนคร 3. นางสาวนิรวรรณ เลื่อนชิด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม.สุโขทัย ประเภทผู้สนับสนุน การจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (วันที่ 26 มิถุนายน 2567)

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (วันที่ 26 มิถุนายน 2567)