กิจกรรมสภากาแฟ “จิบกาแฟ แชร์วัฒนธรรม”

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย นางนุชจรินทร์ แจ่มสากล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมกิจกรรมประชุมหารือข้อราชการประจำเดือน ในรูปแบบกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 6/2567 ภายใต้แนวคิด “จิบกาแฟ แชร์วัฒนธรรม” โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานกิจกรรมสภากาแฟ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอย่างเรียบง่ายไม่เป็นทางการ สร้างความเข้าใจระหว่างส่วนราชการในการประสานงานกันได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ณ ห้องประชุมรักษ์ศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 26 มิถุนายน 2567)