ประชุมสร้างความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบสารนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา ของสำนักบริหารการมัธยมศึกษา (SESA)

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย คณะกรรมการกลั่นกรอง ความโดดเด่นของสถานศึกษาฯ กลุ่มจังหวัด 17 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างความรู้ความเข้าใจงานระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษาของสำนักบริหารการมัธยมศึกษา (SESA) เพื่อดำเนินการกลั่นกรองความโดดเด่น ของสถานศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)” ในระดับ 2 ดาว และ 3 ดาว โดยคณะกรรมการฯ (18 กลุ่มจังหวัด) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม เขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 25 มิถุนายน 2567)