ประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณภาพ School grading ตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณภาพ school grading ตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีคณะกรรมการประเมินฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมการประเมินความพร้อมโรงเรียนคุณภาพตามองค์ประกอบ 5 ด้าน ทั้ง 9 แห่ง ประกอบด้วย 1) โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 2) โรงเรียน สุโขทัยวิทยาคม 3) โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 4) โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 5) โรงเรียนเมืองเชลียง 6) โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 7) โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 8) โรงเรียนศรีนคร 9) โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม ณ ห้องประชุมเจ้ารามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 19 มิถุนายน 2567)