สัมมนาวิชาการ ความท้าทายการบริหารจัดการศึกษาไทยในยุค Digital Disruption

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ความท้าทายการบริหารจัดการศึกษาไทยในยุค Digital Disruption : ทิศทางและนโยบายใหม่” โดยมีนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการฯ ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 2 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร (วันที่ 15 มิถุนายน 2567)