สพม.สุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย นำโดยนายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย นายศราวุธ คำแก้ว นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย กลุ่มบริหารงานบุุคคล กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มพัฒนาครูฯ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มกฎหมายและคดี เข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2567 (วันที่ 14 มิถุนายน 2567)