พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ครบรอบ 30 ปี การก่อตั้ง โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธาน ในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ครบรอบ 30 ปี การก่อตั้ง โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย พร้อมทั้งพบปะนักเรียน คุณครู ผู้ปกครองที่มาร่วมงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ ศ.ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม (วันที่ 14 มิถุนายน 2567)