ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ครั้งที่ 4/2567

นายดำรง มโนรถ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการ และ นายสุดเขต สวยสม ผอ.สพม.สุโขทัย อนุกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุมฯ ครั้งที่ 4/2567 เพื่อร่วมพิจารณา ข้อราชการในการบริหารงานบุคคล การเลื่อนวิทยฐานะ 8 ราย การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนา อย่างเข้ม 4 รายการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู จำนวน 1 ราย การกำหนดสัดส่วนจำนวนตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา การใช้ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และการพิจารณาเรื่องอื่นๆ เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 24 ​พฤษภาคม 2567)