กิจกรรมสภากาแฟ “จิบกาแฟ Care สุขภาพ”

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ ร่วมกิจกรรมประชุมหารือข้อราชการประจำเดือน ในรูปแบบกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 5/2567 ภายใต้แนวคิด “จิบกาแฟ แคร์สุขภาพ” โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานกิจกรรมสภากาแฟ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอย่างเรียบง่ายไม่เป็นทางการ สร้างความเข้าใจระหว่างส่วนราชการในการประสานงานกันได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ เทียมสะอาด โรงพยาบาลศรีสังวร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 9 พฤษภาคม 2567)