สพม.สุโขทัย องค์กรคุณธรรม และความโปร่งใส

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนายศราวุธ คำแก้ว นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต ณ บริเวณหน้าอาคาร สพม.สุโขทัย (วันที่ 23 เมษายน 2567)