ประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สู่ศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2567

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือสู่ ศตวรรษที่ 21pปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงพื้นที่คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือสู่ ศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา (วันที่ 19 มีนาคม 2567)