ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย​พร้อมด้วยกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภาคเหนือตอนล่าง 1 และ 2 ในกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567)