ทดสอบรับการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินลงพื้นที่ทดสอบรับการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /digital testing ณ สนามสอบโรงเรียนอุดมดรุณี  (วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567)