โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม เปิดบ้านวิชาการ B.P.OPEN HOUSE 2566

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย​ มอบหมายให้นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธาน​เปิดบ้านวิชาการ B.P.OPEN HOUSE 2566 “พระบรมราโชบาย จุดหมายการศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้เรียน” โดยมีนางสาวระย้า คงขาว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้บริหาร​โรงเรียน สังกัด สพม.สุโขทัย​ ผู้บริหาร​ คณะ​ครู​ นักเรียน​ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม                      เข้าร่วมกิจกรรม​ เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา ณ​ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567)