ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการนิเทศการศึกษา

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนายศราวุธ  คำแก้ว นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการนิเทศการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (วันที่ 5 มกราคม 2567)