ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15  ปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวธัญญา บำรุงพันธุ์ นักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม และนางสาวอมรทิพย์ วงศ์หาจักร นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นำโดยนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (วันที่ 21 ธันวาคม 2566)