ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัดประจำปีการศึกษา 2566

 นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานกรรมการ                      ประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566                                  ระดับชั้นประถมศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ของ เด็กหญิงวรัญญา เพ็ชรแนม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  โรงเรียนอนุบาลศรีนครไทยธัญญานุกุล ณ โรงเรียนอนุบาลศรีนครไทยธัญญานุกุล อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 20 ธันวาคม 2566)