สพม.สุโขทัย จัดจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จัดจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวกมลศรี นุชเปรม วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 6 ธันวาคม 2566)