พิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์ ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์ ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566 โดยมีนายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล  ปลัดจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีที่ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ (แยกวังวน) (วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566)