การประชุมการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ เพื่อขอตั้งงบประมาณ ปี 2568 โดยมีนายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566)