สพม.สุโขทัย ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะ ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี โดยมีดร.สุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานนำทอดกฐินในครั้งนี้ พร้อมด้วย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร  อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและอดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี  และปวารณาถวายจตุปัจจัย เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป ณ วัดหนองบัว ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย  (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566)