ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิผู้ปฏิบัติงานการเงินและการบัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

นายสุดเขต สวยสม ผอ.สพม.สุโขทัย มอบหมายให้นางสาวชลธิชา สุวรรณจันทร์รัศมี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิผู้ปฏิบัติงานการเงินและการบัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู โดยมีนายพิเชษฐ์ วันทอง รองเลขาธิการก.ค.ศ.เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานการเงินและการบัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ณ โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  (วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566)