งานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ  

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายวัลลภ  เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566 ซึ่งกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่18–27 พฤศจิกายน 2566 โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในงานแถลงข่าว เพื่อถ่ายทอดมรดกสีสันแห่งวัฒนธรรม ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้สัมผัสถึงมนต์เสน่ห์แห่งอารยธรรมของจังหวัดสุโขทัย ซึ่งถือเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงาม ที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นเมืองมรดกโลก รวมทั้งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัด และสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในชื่อ “งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย” ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566)