การสรุปผลการฝึกประสบการณ์ นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนายศราวุธ คำแก้ว นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมฟังสรุปผลการฝึกประสบการณ์ นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 11 ท่าน และนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  จำนวน 2oท่าน และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาปริญญาโท  ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 26 ตุลาคม 2566)