วันนวมินทรมหาราช

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย นายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพิธีวางพวงมาลา ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย  (วันที่ 13 ตุลาคม 2566)