สพม.สุโขทัย ยินดีต้อนรับ

 นายสุดเขต สวยสม ผอ.สพม.สุโขทัย พร้อมด้วย นายศราวุธ คำแก้ว รอง ผอ.สพม.สุโขทัย และบุคลากร สพม.สุโขทัย ร่วมให้การต้อนรับ นายวัลลภ เอี่ยมมะ รอง ผอ.สพม.สุโขทัย พร้อมทั้งแสดงความยินดีในโอกาส นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์ ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1lที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.เลย เขต 1 นางญาณินท์  จิตตุรงค์อาภรณ์ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1pที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นครสวรรค์  เขต 2 และให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 2 ตุลาคม 2566)