พิธีเปิดท้องฟ้าจำลองพิษณุโลก และมหกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสุข

  นายสุดเขต  สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดท้องฟ้าจำลองพิษณุโลกและมหกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสุข โดยมีนายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก (วันที่ 28 กันยายน 2566)