ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม การศึกษาจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2  [พร้อมด้วยนางสาวทิวาพร พุกกลิ่น ผู้อำนวยการการ                    กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมฯ โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม  เพื่อรองรับการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย  ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเซอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเมือง จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 27 กันยายน 2566)