รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ”

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 36/2566 เพื่อรับทราบข้อราชการ แนวปฏิบัติ และนโยบายจาก สพฐ เพื่อการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ ผ่านระบบ (Video Conference) ณ ที่ตั้งของกลุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย   (วันที่ 20 กันยายน 2566)