กิจกรรม “สภากาแฟ” และรับรางวัลหน่วยงาน ในจังหวัดสุโขทัยที่ลดการใช้พลังงานดีเด่นลำดับที่ 4 ของจังหวัด

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 9/2566 จิบกาแฟ แชร์ความคิด และรับรางวัลหน่วยงานในจังหวัดสุโขทัยที่ลดการใช้พลังงานดีเด่นลำดับที่ 4 ของจังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดสุโขทัย ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย (วันที่ 20 กันยายน 2566)