การนิเทศ กำกับ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว และ 3 ดาว

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ออกนิเทศ กำกับ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว และ 3 ดาวระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนวังทองวิทยา ลิไทพิทยาคม บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม และบ้านด่านลานหอยวิทยา  (19 กันยายน 2566)