รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง                        ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี พ.ศ.2566 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 4จอัตรา และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา                         จำนวน 1.อัตรา ระหว่างวันที่ 15 – 21 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.30จน.จ(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)                                     ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 15 สิงหาคม 2566)