ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร หลักฐานประกอบการรับสมัครคัดเลือกบุคคล

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้                                     นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายเปลี่ยนตำแหน่ง  และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38.ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  (วันที่ 18 กรกฎาคม 2566)