โครงการอบรมนักเรียน YC เพื่อนที่ปรึกษา(YC : Youth Counselor)

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายปวีณ ไชยวงศ์วิลาน นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นวิทยากรบรรยายใน หัวข้อ “เพื่อนกัน…รักหมดทั้งตัวและหัวใจ” เพื่อให้ความรู้กับนักเรียน ณ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา (วันที่ 13 กรกฎาคม 2566)