สพม.สุโขทัย เยี่ยมบ้านนักเรียน

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                               และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 2566..สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมกับสถานศึกษา เดือนมิถุนายน เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน จำนวน 4จราย ได้แก่ เด็กชายคมศักดิ์ มีสังข์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา เด็กชายภากร ประหวั่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวแพรวา สุวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขุนไกรวิทยาคม และเด็กชายอติชาติ  ยิ้มหัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม พร้อมมอบทุนการศึกษาและสิ่งของเพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ ให้แก่นักเรียน (วันที่ 28 มิถุนายน 2566)