พุธเช้า ข่าว สพฐ.

 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนายศราวุธ  คำแก้ว นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย      และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับชม รับฟัง “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เพื่อรับฟังข้อราชการและนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ Video Conference และประชุมต่อเนื่องร่วมกันวางแผน/รายงานตามภารกิจ สพฐ. ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 28 มิถุนายน 2566)