ประชุมการบริหารจัดการเกี่ยวกับการออกข้อสอบภาค ก และภาค ข ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นายสุดเขต  สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการเกี่ยวกับการออกข้อสอบภาค ก  และ ภาค ข ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566,,(รูปแบบออนไลน์) พร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล  นายทวีศักดิ์ นาโสก ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี นางสาวเพ็ญจันทร์ มั่นคง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ที่ดำเนินการสอบแข่งขัน เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 15 มิถุนายน 2566)