สพม.สุโขทัย ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง ของสถานศึกษาที่มีนักเรียนประจำพักนอน

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้                                          คณะกรรมการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของสถานศึกษาที่มีนักเรียนประจำพักนอนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าดำเนินการตรวจสอบ และพิจารณาอนุญาตโรงเรียนในสังกัด เป็นโรงเรียนประจำพักนอนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา โรงเรียนเมืองเชลียง โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม และโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก (วันที่ 9 มิถุนายน 2566)