การจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

    นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดการอบรม                     เชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (Big Data) โดยมีนายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย กล่าวรายงานการอบรมฯ และข้าราชการครูในสังกัดเข้าร่วมการอบรม  วิทยากรโดย  นายนิรุติ  บวบขม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  เพื่อให้ความรู้ในการจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  Data Management Center (DMC) ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา (วันที่ 1 มิถุนายน 2566)