สพม.สุโขทัย ร่วมติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566

    นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ร่วมติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566  จังหวัดสุโขทัย โดยมีตัวแทนชมรมของสถานศึกษา  กลุ่มต้นแบบ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเมืองเชลียง ประเภทสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมัธยมศึกษา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน    ปีที่ 2  รับการประเมิน ณ โรงเรียนเมืองเชลียง (วันที่ 23 พฤษภาคม 2566)