ขับเคลื่อนกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางจิรโรจน์  จิระเจริญวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวจินตนา ทองกล่ำ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  (วันที่ 25 เมษายน 2566)