ใส่เสื้อลายดอก บอกรักผู้อาวุโส

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข นายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย   คณะผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานใส่เสื้อลายดอก บอกรักผู้อาวุโส  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์และรับพรจากผู้อาวุโส ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  (วันที่ 10 เมษายน 2566)