พิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลง (MOU)

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผล เข้าร่วมเป็นพยานพิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลง (MOU) การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภายใต้โครงการห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 กับวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา และความถนัดของนักเรียน เพื่อต่อยอดในการพัฒนาทักษะ ณ หอประชุมอาคารอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย  (วันที่ 5 เมษายน 2566)