“ศึกษาธิการ – แรงงาน ร่วมใจ สู่ไทยมีงานทำ”

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายปวีณ ไชยวงค์วิลาน  นักจิตวิทยาโรงเรียน และนายสันนิธิ ช้างรบ นิติกร เข้าร่วมงานแถลงผลงานการส่งเสริมการศึกษา และการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษาและแรงงานทุกระดับ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน “ศึกษาธิการ – แรงงาน ร่วมใจ สู่ไทยมีงานทำ” โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                        เป็นประธานในพิธิเปิดงานฯ ณ ห้องประชุมปทุมมาศวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  (วันที่ 27 มีนาคม 2566)