ขอแสดงความยินดีกับผู้ทำคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงด้านกีฬาให้กับจังหวัดสุโขทัย ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 “เทียนนกแก้วเกมส์” ประจำปี 2566

นายสุชาติ  ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงด้านกีฬาให้กับจังหวัดสุโขทัย ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 “เทียนนกแก้วเกมส์” ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 6 – 14 มกราคม 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566)