สพม.สุโขทัย ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้กำลังใจนักเรียน ที่เข้าร่วมการทดสอบ และคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ประจำสนามสอบ พร้อมตรวจความเรียบร้อย ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ สนามสอบ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โรงเรียนอุดมดรุณี โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ และโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566)