สพม.สุโขทัย ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2566

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนที่มาสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย  (วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566)