ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตรกรรม การศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนายจิโรจน์  สุพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตรกรรมการศึกษาจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายดำรง  มโนรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุม เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนานวัตรกรรมการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงแรมบ้านหมอรีสอร์ท  จังหวัดสุโขทัย  (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566)