ติดตามการดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มนโยบายและแผน ติดตามการดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวังทองวิทยา และได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนวังทองวิทยา จำนวน 1 ราย โดยได้มอบถุงยังชีพเพื่อใช้ในความจำเป็นต่อไป (วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566)